Proaspătul primar ales al Capitalei, Andrei Năstate, secretarul de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, judecătorul la Curtea Constituțională, Igor Dolea, fostul președinte al Uniunii Avocaților, Gheorghe Amihalăchioaie, consilierul prezidențial, Maxim Lebedinschi, ex-membrul CSM, Teodor Cîrnaț, fostul șef de la SIS, Vitalie Pârlog, procuror-șef al Procuraturii municipiului Chişinău, Ștefan Șaptefrați, inclusiv avocați practicieni au datorii la bugetul Uniunii Avocaților. În total, este vorba de 644 de persoane. Aceștia nu au achitat cotizația de membru al Uniunii Avocaților (UAM), iar recent a fost elaborată o listă a acestor persoane care în data de 1 iunie figurau cu datorii de 500 de lei și mai mult. Lista poate fi văzută aici. Potrivit președintelui UAM, Emanoil Ploșniță, Uniunea are mereu o listă a persoanelor care nu și-au achitat contribuțiile și aici intră cei cu datorii mici, cu datorii mari, inclusiv persoanele care și-au suspendat activitatea, însă trebuie să achite cotizația. Contribuția pe care trebuie să o plătesc persoanele care dețin licență de avocat este de 100 de lei lunar sau 1.200 de lei anual. Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei. Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit bugetului UAM, în acest an, Uniunea planifică să încaseze din contribuțiile avocaților aproape 3,5 milioane lei.