Instanțele naționale de judecată: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție, au încălcat grav normele de procedură civilă în aplicarea în mod intenționat, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijență gravă a legislației contrar practicii judiciare uniforme. Afirmația aparține ministrului Justiției, Victoria Iftodi, cu referire la decizia în cazul Adidas împotriva proprietarei unui butic din Piața Centrală. Anterior și premierul Pavel Filip și-a arătat nemulțumirea în privința deciziei magistraților din acest dosar. ”Câtă școală trebuie să ai ca să dai câștig de cauză unui butic de la Piața Centrală în fața companiei Adidas?”, a declarat atunci Pavel Filip. Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, a înaintat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare privind intentarea procedurii disciplinare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b), c), i) și k):
  •  b) aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţă sau aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislaţiei contrar practicii judiciare uniforme;
  •  c) acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale grave şi evidente;
  •  i) încălcarea normelor imperative ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei;
  •  k) atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau alte persoane. 
Mai exact, ministrul a solicitat investigarea faptelor și atragerea la răspundere disciplinară a magistraților care au judecat cauza în instanța de fond, de apel și de recurs. În sesizare se menționează că Ministerul Justiției a fost sesizat de către Cancelaria de Stat și de către Guvern cu privire la încălcările admise de către instanțele naționale în cadrul examinării dosarului civil privind încălcarea drepturilor asupra mărcii comerciale a companiei The Adidas International Marketing B.V.  Compania The Adidas International Marketing B.V. a pierdut, la Curtea Supremă de Justiție, procesul împotriva proprietarei unui butic din Piața Centrală, pe motiv că vindea produse inscripționate cu semnele identice cu mărcile companiei.  Compania Adidas s-a adresat în instanță și a invocat că i-au fost încălcate drepturile exclusive și a solicitat interzicerea folosirii neautorizată a mărfurilor. Adidas a cerut ca pârâta să distrugă toate produsele și să-i achite despăgubiri morale în mărime de 110 mii lei, inclusiv onorariul achitat avocatului în valoare de 25 de mii de lei. Adidas s-a plâns că pârâta, care deține un butic amplasat în piaţa centrală, a organizat comerţul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte sport care poartă mărcile companiei reclamante, fără a avea vreun contract de distribuţie cu produsele ce poartă mărcile Adidas. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, emisă de magistrata Aliona Miron, acțiunea înaintată de The Adidas International Marketing B.V. a fost respinsă ca neîntemeiată. Curtea de Apel a menținut decizia instanței de fond. Judecătorii Lilia Bulgac, Grigore Dașchevici și Silvia Gîrbu au precizat că nu există nicio probă care ar demonstra că întreprinderea reclamantă a suportat careva pagube (venit ratat). La fel, instanța de apel consideră că nu au fost stabilite nici unul din temeiurile expres prevăzute de lege care ar determina concluzia instanței referitoare la faptul că produsele inscripţionate cu semnele identice cu mărcile companiei The adidas International Marketing B.V., comercializate în buticul amplasat în piaţa centrală, încalcă drepturile exclusive ale companiei Adidas asupra mărcilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost menținută și de CSJ. Magistrații care au examinat recursul, Dumitru Visterniceanu, Nicolae Craiu și Svetlana Filincova, au precizat că nemulțumirea companiei și argumentele invocate în recurs nu permit identificarea omisiunilor sau erorilor care ar impune declararea acestuia ca fiind admisibil. În sesizarea ministrului Justiției se menționează că abaterea comisă de către judecătorii din instanțele naționale constă în aplicarea în mod intențional, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijență a legislației contrar practicii judiciare uniforme. La examinarea dosarului, compania Adidas a prezentat o declarație notarială apostilată care confirma că mărfurile comercializate de proprietara buticului de la Piața Centrală sunt contrafăcute. În materia dreptului mărcii este sancționată folosirea ilegală a mărcii și nu calitatea mărfii. La fel, se indică că în cadrul examinării litigiului, instanța de judecată a invocat necesitatea prezentării unei expertize, deși a evitat să facă trimitere la careva norme legale ce ar condiționa prezentarea expertizei pentru constatarea actului de contrafacere. În materia dreptului mărcii nu există nicio normă juridică care ar condiționa constatarea actului de contrafacere cu prezentarea unei expertize.  În sesizare se mai menționează că în practica judiciară din Republica Moldova, în materie de mărci, există mai multe hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată, ce pot servi drept precedent, care au temei constatarea actului de contrafacere doar în baza declarațiilor titularilor de drepturi (STIHL vs SRL Tarantex, Procter & Gamble International operations vs Racovcena Anastasia etc.) La fel, se precizează că instanța de judecată a aplicat greșit legea, contrar practicii judiciare uniform, atunci când a pus la îndoială legalitatea actului de constatare a stărilor de fapt și de drept, care, potrivit Codului de executare, acesta reprezintă o probă valabilă până la proba contrarie. La fel, instanțele nu au luat în calcul faptul că proprietara buticului nu este la prima abatere de acest gen.  Prin urmare, în sesizarea ministrului se spune instanța de fond a aplicat eronat prevederile legale contrar practicii judiciare uniforme. La fel a procedat și Curtea de Apel Chișinău. Instanța de recurs din neglijență sau fără a studia esența litigiului a considerat recursul inadmisibil. La fel, faptele invocate în sesizare în partea de aplicarea eronată a normelor de drept material pot fi apreciate ca încălcare a nomelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției, deoarece prevederile art. 388 alin. (2) din Codul de procedură civilă stabilesc expres că faptul soluționării eronate a pricinii constituie temei de casare a hotărârii, fapt care trebuia realizat de instanța de judecată în ordinea de apel. Ministrul Justiției a precizat că nerespectarea și/sau aplicarea eronată de către instanțele naționale de judecată a prevederilor Legii privind protecția mărcii art. 9, 61, 72, 73 și 83 și a Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț afectează direct climatul economic-financiar și investițional, în special de capital străin.