Funcționarii publici, care vor aplica la Programul ”Prima Casă” vor trebui să prezinte operatorului originalul documentului semnat de angajator, după caz angajatori, privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică/instituția publică. Operatorul Registrului, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la recepționarea documentului în original, validează informația din Registru și înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații. Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”, care va fi discutat de Guvern în sedința din 20 iunie. Refuzul de a include solicitantul în lista potențialilor beneficiari de compensații poate interveni în următoarele cazuri:
  • costul locuinței depășește 600 mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare);
  • termenul de prezentare a documentului original depășește 60 de zile de la confirmarea depunerii cu succes de către solicitant a cererii de acordare a compensațiilor în Registru;
  • au fost introduse în Registru date personale eronate.
Cererile de acordare a compensaţiei validate se procesează și, în funcție de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și numărul de ordine din listă, se stabilesc beneficiarii care vor primi compensații din bugetul de stat în anul financiar respectiv. Din volumul anual de alocații prevăzute pentru acordarea compensațiilor se asigură prioritar cererile acceptate spre finanțare în perioada anterioară, soldul disponibil de mijloace fiind distribuit ulterior în funcție de suma lunară a compensației per beneficiar. Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în acest scop în anul înaintării cererii, rămân în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în bugetul pe anul respectiv. În cazul în care solicitantul a fost selectat pentru acordare de compensații, operatorul, în termen de trei zile lucrătoare:
  • înștiințează beneficiarul despre oferirea compensației lunare prin emiterea notificării corespunzătoare;
  • solicită și verifică încărcarea în Registru a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor;
  • informează în scris angajatorul despre angajatul care va beneficia de compensații din bugetul de stat.
Alocarea compensației începe de la data de întâi a lunii următoare datei încărcării în sistem a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor. Transferul compensației se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar. Încetarea alocării compensației va surveni din moment ce beneficiarul:
  • a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția angajării/transferării/detașării la altă autoritate publică/instituție publică eligibilă, a urmării formelor de dezvoltare profesională organizate la inițiativa sau în interesul autorității publice/instituției publice pe o perioadă de cel mult un an, a perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități;
  • devine beneficiar de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ. 
Încetarea alocării compensației se va produce și în cazul calificării unui credit drept neperformant, din moment ce Ministerul Finanțelor va executa garanția de stat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului cuu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat ”Prima casă”.