Persoanele cu funcţie de răspundere sau care folosind situaţia de serviciu transmit deținuților obiecte sau substanțe interzise vor fi, în mod obligatoriu, privați de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru o anumită perioadă de timp. În prezent, norma legală spune că aplicarea acestei pedepse nu este obligatorie. Modificările la Codul penal urmează să fie examinate, astăzi, de către Guvern. Astfel, se propune o clasificare mai detaliată a pedepselor impuse, în funcție de obiectele sau substanțele transmise persoanelor deținute în instituțiile penitenciare. De exemplu, pentru transmiterea băuturilor alcoolice, drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogiilor acestora, persoana riscă o amendă de la 750 la 1000 unităţi convenţionale, adică de la 37.500 până la 50.000 de lei sau închisoare de la doi la patru ani. Dacă încălcarea este săvârșită de o persoană cu funcție de răspundere sau cu folosirea situației de serviciu, amenda impusă va fi între 42.500 și 50.000 de lei sau închisoare de până la cinci ani. Totodată, persoana va fi privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Pedeapsă mai dură va fi dacă persoana transmite în penitenciare substanțele explozibile, toxice, incendiare sau radioactive. În acest caz, persoana fizică riscă închisoare de la trei la cinci ani. Persoană cu funcţie de răspundere sau cu folosirea situaţiei de serviciu va fi pedepsită cu închisoare de la patru la șase ani și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Transmiterea altor obiecte sau substanțe interzise, se va pedepsi cu o amendă de la 500 la 600 de unități convenționale, adică până la 30.000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 80 la 180 de ore sau cu închisoare de până la șase luni. Persoana cu funcție de răspunderea și cea care a săvârșit acțiunea folosindu-se de situația de serviciu riscă o amendă de la 600 la 800 unităţi convenţionale, adică până la 40.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani. În toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la trei ani. În varianta actuală, Codul penal prevede doar că transmiterea tăinuită de la control sau încercarea de a transmite prin orice mijloace persoanelor deţinute în penitenciare a băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante, psihotrope și/sau a altor substanțe cu efecte similare, precum şi a altor obiecte, a căror transmitere este interzisă, dacă această acţiune a fost săvârşită în mod sistematic sau în proporţii mari, se pedepsește:
  • în cazul persoanelor fizice - cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale, adică până la 32.500 de lei, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la doi ani;
  • în cazul acțiunilor săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu - cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale, adică până la 42.500 de lei, sau cu închisoare de până la trei ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
Autorii spun că necesitatea revizuirii pedepsei este condiţionată de cerinţa de a îmbunătăţi şi ajusta cadrul legal la necesităţile sistemului penitenciar şi, prioritar, la sarcinile acestuia de a asigura un mediu sigur atât persoanelor aflate în custodia statului, cât şi a personalului penitenciar care, ar putea fi expus unui pericol iminent, dacă deţinuţii ar dispune de obiecte interzise de lege.