Agentul economic, care va dori să folosească denumirea oficială sau istorică a țării, va trebui să semneze o declarație pe propria răspundere că genurile de activitate desfășurate sau care vor fi desfășurate nu contravin ordinii publice, bunelor moravuri și nu prejudiciază imaginea statului. De asemenea, va trebui să garanteze că va folosi marca/desenul sau modelul industrial cu numele statului doar pentru produsele și/sau serviciile indicate în decizia de acordare a permisiunii sau doar în cadrul desenului sau modelului industrial respectiv. Prevederea se conține într-un proiect propus de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pentru consultări publice. Cererile de acordare a permisiuni de utilizare a denumirii statului se vor examina timp de 60 de zile. În prezent, acest termen este de 15 zile. Totodată, se propune majorarea perioadei în care decizia de acordare a permisiunii să fie eliberată solicitantului, până la 30 de zile, adică de șase ori mai mare decât termenul aplicat acum. Proiectul mai stabilește că, la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, contractele de cesiune, licenţă, gaj sau franchising privind obiectele de proprietate industrială, care conțin denumirea oficială sau istorică a statului, vor fi înregistrate doar cu permisiunea Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului. Amintim că, recent, Parlamentul a aprobat un document prin care se spune că dreptul de a folosi denumirea oficială sau istorică a statului, precum și abrevierile sau derivatele acesteia, se va acorda pentru o taxă de 100 de mii de lei.