Operatorii de telefonie mobilă solicită, din nou, ca autoritățile să micșoreze așa-numita taxă de lux. Aceasta este achitată de în Fondul Republican de susținere a populației și constituie 2,5%. Discuțiile au fost reluate pe platforma Consiliului economic al prim-ministrului și, potrivit operatorilor de telefonie mobilă, această taxă nu mai este relevantă. Impozitul a fost instituit în anul 2000 și se percepea ca o taxă pentru servicii de lux. Astăzi telefonia mobilă nu mai reprezintă un lux și agenții economici solicită anularea acestei taxe. Reprezentantul Ministerului Finanțelor a menționat în cadrul ședinței că 90 la sută din sursele Fondului, care constituie aproximativ 80 de milioane de lei, sunt asigurate de această taxă de 2,5%. Participanții de la dezbateri au venit cu o solicitare către Ministerul Finanțelor de a cauta o soluție alternativă de suplinire a Fondului Republican de susținere a populației. Asemenea discuții au fost și anul trecut, când operatorii de telefonie mobilă au avut aceleași revendicări. Potrivit legii, mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale se formează din următoarele surse:
  • transferurile lunare ce urmează a fi efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii;
  • transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei, încasată de Ministerul Dezvoltării Informaţionale la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului;
  • transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi la casele de schimb valutar;
  • ajutorul umanitar acordat de guvernele unor ţări şi de organizaţiile internaţionale şi naţionale religioase, etnice şi de caritate;
  • contribuţiile benevole ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice;
  • sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei