Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va elibera certificate de integritate. Astfel, la solicitarea conducătorilor entităților publice, în cazul procedurilor de angajare prin concurs, sau a persoanelor fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile, ANI va emite actul. Modificările efectuate la mai multe acte legislative au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Potrivit modificărilor, certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii trei ani în privința persoanelor despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.
Persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcţiilor publice eligibile depun cererile de obținere a certificatului de integritate, anexând copia buleti- nului de identitate, la Autoritatea Națională de Integritate sau la Agenția Servicii Publice în condițiile stabilite de ANI. Certificatele de integritate se eliberează personal solicitanților.
Procesul de solicitare și eliberare a certificatelor de integritate va fi organizat astfel încât să nu împiedice realizarea dreptului de a fi ales. Termenul de valabilitate al certificatului de integritate va fi de trei luni de la data eliberării.
Modificările au fost efectuate pentru consolidarea mecanismului de control al integrității persoanelor angajate în funcții publice sau numite în funcții de demnitate publică, precum și uniformizarea prevederilor legale cu referire la stabilirea competenței, tipului și a denumirii documentului eliberat de către Autoritatea Națională de Integritate, care ar conține informații ce țin de cadrul de integritate al persoanei.