Prevederea că executorul judecătoresc are dreptul de a aplica sechestru asupra bunurile sechestrate în procesul de executare, dar şi a bunurile gajate, a fost exclusă din articolul 22 din Codul de executare. Modificarea a fost publicată, astăzi, în Monitorul Oficial. Conform documentului, de la același articol al Codului au mai fost excluse prevederile că executorul judecătoresc are dreptul să aplice sechestru pe conturile debitorului și să interzică băncilor virarea oricăror sume de pe aceste conturi. Executorul judecătoresc va avea dreptul să solicite instituţiei bancare informaţii despre soldul sumei din contul debitorului. Totuși, potrivit articolului 63 din Cod, care descrie măsurile de asigurare a executării documentului executoriu, aplicate de către executorul judecătoresc, în scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare și pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului. Astfel, din norma legală n-a fost exclusă atribuția executorului judecătoresc de a aplica sechestrul, doar s-a eliminat o dublare a prevederilor. De asemenea, Codul a fost completat cu prevederea că măsurile de asigurare în procedura de executare se aplică și se mențin doar dacă aplicarea sau menținerea lor este necesară și proporțională. Autorii modificărilor au menționat că măsura de asigurare nu poate fi folosită drept un instrument de constrângere a debitorului, ci doar ca un instrument de asigurare a executării decumentului executoriu. O altă modificare se referă la aplicarea interdicției de a părăsi țara. Aceasta se va putea aplica de către instanța de judecată doar atunci când prezența debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu.