Orice persoană care este expert judiciar va trebui să respecte Codul deontologic. Documentul, elaborat de Ministerul Justiției, a fost propus consultărilor publice. Potrivit proiectului, în exercitarea atribuțiilor sale profesionale, expertul judiciar îşi asumă responsabilitatea personală fiind obligat:
 • să-şi îndeplinească activitatea conştient, responsabil, loial, obiectiv şi imparţial;
 • să respecte demnitatea umană și drepturile omul;
 • să declare conflictul de interese sau orice presiune exercitată pentru a influența rezultatul unei examinări, ori de câte ori apar asemenea situaţii;
 • să țină cont de prezența circumstanțelor de abținere sau recuzare, prevăzute de legislația procesuală;
 • să nu folosească poziţia sa în interese particulare şi să nu sugereze careva recompense pentru activitatea exercitată;
 • să-și îmbunătățească în continuu cunoștințele, competențele și abilitățile profesionale;
 • să facă concluzii și să ofere informații în calitate de specialist în cadrul proceselor de judecată, doar în limitele competenței sale profesionale;
 • să utilizeze probele astfel încât, să nu afecteze sănătatea și siguranța propriei persoane, a colegilor și a publicului;
 • să nu-şi asume atribuțiile organelor urmărire penală și să respingă orice delegare în acest sens;
 • să-și exercite activitatea profesională în timp util și efectiv;
 • să utilizeze eficient echipamentul din dotare;
 • să nu provoace pagube materiale instituției sau biroului asociat;
 • să nu solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor sau altor persoane fizice și juridice, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea atribuțiilor;
 • să adopte o conduită care să nu discrediteze integritatea sa profesională și morală și să nu prejudicieze imaginea profesiei.
În document se mai spune că expertul judiciar va demonstra o atitudine respectuoasă în raporturile cu ordonatorii expertizelor judiciare, participanții la proces, precum şi alte persoane fizice și juridice şi va impune această obligație și persoanelor care activează încalitate de expert stagiar. La fel, acesta este obligat să informeze ordonatorii expertizelor în timp util asupra oricăror modificări intervenite în legătură cu expertiza efectuată. La efectuarea expertizelor în comisie sau a expertizelor complexe, expertul judiciar este obligat să întreţină relaţii bazate pe responsabilitate, egalitate în drepturi, respect reciproc, colaborare cu ceilalţi experţi participanţi la expertiză. În cadrul exercitării activității profesionale, expertul judiciar își va adeveri identitatea prin prezentarea legitimației oficiale, fără a utiliza alte însemne. Expertul judiciar nu va utiliza legitimația oficială în alte scopuri.
Încălcarea prevederilor Codului atrage răspunderea disciplinară a experților judiciari, cu excepţia cazului în care fapta comisă întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni sau contravenţii.