Două echipe, formate din reprezentanți ai diferitelor promoții de audienți ai Institutului Național al Justiției (INJ), și-au demonstrat abilitățile obținute într-un proces de judecată improvizat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Autoritățile spun că exercițiul le-a oferit participanților posibilitatea de a efectua o analiză aprofundată a legislației într-un domeniu sensibil, dar, în acelaşi timp, important pentru societatea contemporană – dreptul la un mediu sănătos. În acest sens, jurisprudenţa Curții Europene reprezintă o sursă inedită din perspectiva interpretării şi aplicării a dreptului la un mediu sănătos în calitate de drept fundamental al omului. În concursul desfășurat pentru prima dată în cadrul Institutului Național al Justiției foștii și actualii audienți s-au pus în roluri de reclamanți, reprezentanți ai Agentului Guvernamental și terț intervenient, simulând un proces de judecată de la Curtea de la Strasbourg. Juriul care a evaluat prestația participanților a fost compus din: Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, director INJ, Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, Olga Dorul, doctor în drept, Dumitru Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, INJ, procuror detașat, Victoria Sănduța, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Valentin Roșca, doctor în drept. INJ spune că în cadrul activităţii de simulare, toţi participanţii au reuşit să dea dovadă de aptitudini și cunoştinţe de aplicare a standardelor Curții Europene. Totuși, viitorii candidați la funcţii de judecător și de procuror au fost mai persuasivi în întocmirea actelor procedurale și în pledoariile lor susținute în fața audienței. simulare CtEDO simulare de proces