Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general va fi exclus din categoria actelor permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor. Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, un document în acest sens. Proiectul urmează să fie discutat și în Parlament.  Propunerea de modificare este argumentată prin faptul că certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive. Și asta pentru că acesta este după natura sa un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaţilor şi notarilor, ci nu a unui permis regulat de desfăşurare a activităţii de întreprinzător. Astfel, certificate similare se eliberează şi în sectorul justiţiei, pentru desfăşurarea activităţii de notar, avocat, dar care nu cad sub incidenţa Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi respectiv nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Prin urmare, trebuie să fie aplicat aceluși principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfăşurării activităţii profesionale, pentru a asigura o predictibilitate şi o accedere în profesie bine pregătită şi organizată. Potrivit prevederilor art. 19 şi art. 20 ale Legii privind activitatea de audit, procedura de obţinere a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general este de lungă durată: pentru stagiere - de până la doi ani, iar pentru susţinerea examenelor de calificare - de până la trei ani. În cazul în care pretendentul nu a susţinut examenele de calificare în perioada de trei ani, acesta nu va obţine certificatul şi va iniţia procedura de susţinere a examenului de calificare de la început. În baza prevederilor normelor Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin procedura tacită (art. 62), persoana va depune setul de documente şi va obţine timp de o lună de la data depunerii, statut de auditor, însărcinat cu executarea auditului situaţiilor financiare la entităţi, inclusiv bănci, companii de asigurări, întreprinderi de stat, precum şi la liniile de finanţare acordate de Uniunea Europeană.