Transmiterea în folosință a mijlocului de transport cu plăcuțe cu număr de înmatriculare neutru se va admite doar către persoanele fizice care dețin acte de identitate valabile și domiciliază în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender. De asemenea, măsura se va putea aplica persoanelor juridice înregistrate la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova până în data de 24 aprilie 2018 și care cumulativ îndeplinesc următoarele condiții:
  • au sediul în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender;
  • desfășoară activitate comercială externă;
  • nu prestează servicii de transport rutier de persoane.
Transmiterea autovehiculului se va face în baza contractului de comodat sau de locațiune reglementat de legislația Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în modificările legislative aprobate, ieri, de către Guvern. În cazul înstrăinării mijlocului de transport către persoanele enumerate mai sus, vor trebui respectate cerințele speciale privind înregistrarea autovehicului și documentele ce trebuie prezentate autorităților din Republica Moldova. Dacă o persoana care nu domiciliază în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender va dori să cumpere un autovehicul cu plăcuțe cu număr de înmatriculare neutru, va trebui să înmatriculeze mijlocul de transport în Republica Moldova. În acest sens, va trebui să demonstreze că autovehicolul nu este prohibit pentru a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova și va achita drepturile de import, în baza legislației în vigoare la momentul înstrăinării/înmatriculării și conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, dar și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației. Amintim că, pentru conducerea vehicului cu număr de înmatriculare din una dintre unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender sau cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliu într-o altă localitate decât cele din regiunea transnistreană, autoritățile propun sancțiuni contravenționale, după cum urmează:
  • persoanele fizice riscă o amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale, adică de la 3.000 la 4.500 de lei, cu aplicarea a cinci puncte de penalizare;
  • persoanelor juridice li se va aplica o amendă de la 90 la 150 de unităţi convenţionale, adică de la 4.500 la 7.500 de lei, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la șase luni la un an.