Companiile The Louis Vuitton Malleter Company şi Tommy Hilfinger Licensing B.V s-au adresat în instanţă cu o cerere de chemare în judecată către o firmă moldovenească, pe motiv că aceasta comercializa produse cu marca celor două companii internaționale. Este vorba de SC ”EV-KON”SRL care deține magazinele cu denumirea de YEŞIM Stores. În instanța s-a solicitat:

  • constatarea încălcării drepturilor exclusive ale reclamanților;
  • interzicerea folosirii neautorizate de către pârât prin acte de comerţ şi anume: import, export, distribuţie şi orice alt act comercial a mărfurilor cu mărcile reclamanţilor;
  • obligarea pârâtului să furnizeze reclamanţilor toată informaţia cu privire la originea şi reţelele de distribuţie a produselor ce încalcă drepturile asupra mărcilor reclamanţilor, adică numele şi adresa producătorului, distribuitorului, furnizorului, deţinătorilor anteriori ai mărfurilor, precum şi ale vânzătorilor angro şi cu amănuntul predestinaţi şi date despre cantităţile de produse fabricate, livrate, primite sau comandate, precum şi despre preţul acestora;
  • obligarea pârâtului să transmită reclamanţilor toată marfa ce poartă marca Louis Vuitton şi Tommy Hilfiger pentru a fi distrusă;
  • punerea tuturor cheltuielilor pentru organizarea şi distrugerea produselor ce poartă marca Louis Vuitton şi Tommy Hilfiger pe seama pârâtului;
  • repararea pagubelor suportate de titularii de drepturi sub formă de despăgubiri materiale în cuantum după cum urmează: pentru compania The Louis Vuitton Malletier suma de 211.490 de lei şi pentru compania Tommy Hilfiger Licensing B.V suma de 211.490 de lei;
  • obligarea pârâtului la repararea daunei morale companiei The Louis Vuitton Malletier în cuantum de 211.490 de lei şi Tommy Hilfiger Licensing B.V în cuantum de 211.490 de lei; obligarea pârâtului de a publica în presă, pe cheltuiala sa, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, în două publicaţii de circulaţie naţională;
  • obligarea pârâtului la semnarea acordului prezentat de The Louis Vuitton Malletier şi Tommy Hilfiger Licensing B.V prin care sunt recunoscute drepturile acestora asupra mărcilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova;
  • obligarea pârâtului la plata cheltuielilor în sumă de 11.000 de lei pentru întocmirea scrisorii de preîntâmpinare şi a actului de constatare a faptelor şi stărilor de fapt;
  • obligarea pârâtului la plata onorariului de avocat în mărime de 25.000 de lei. 

În motivarea acțiunii reclamanţii au indicat că prin multitudinea de produse de bună calitate, destinate unor categorii diverse ale publicului consumator, aceştia ocupă printre primele locuri pe piaţa mondială a produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse din piele şi altele, iar volumul lor de activitate este în continuă creştere. La fel, s-a indicat că pârâtul desfăşoară activitatea de antreprenoriat în incinta unui spaţiu comercial cu denumirea YEŞIM Stores, amplasat pe str. Constantin Tănase 9, mun. Chişinău, precum şi în alte localităţi din ţară, cum ar fi mun. Comrat şi or. Ceadîr-Lunga, iar în incinta acestui magazin a organizat comerţul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi femei, printre care şi blugi ce poartă mărcile cu renume mondial ce aparţin companiilor reclamante, care nu cunosc şi nu au avut careva relaţii comerciale realizate prin contracte de distribuţie cu pârâtul. 

La solicitarea reclamanților, un executor judecătoresc a efectuat o cumpărătură de control şi anume o pereche de blugi cu marca Louis Vuitton, ce a fost sigilat corespunzător şi ataşat la actul de constatare, la fel ca şi bonul de plată.  În rezultatul examinării de către experţii companiei The Louis Vuitton Malletier a blugilor procuraţi s-a constatat că produsul este contrafăcut. La fel, şi cealaltă companie, în urma examinării pozelor cu produsul său, a constatat că produsele ce poartă marca Tommy Hilfiger sunt contrafăcute, iar pentru a evita un litigiu de drept, au făcut o solicitare scrisă către administraţia pârâtului de a semna un acord, prin care pârâtul ar recunoaşte drepturile companiilor reclamante asupra mărcilor sale, să furnizeze informaţii cu privire la originea mărfii ce poartă mărcile Louis Vuitton şi să fie predată toată marfa ce poartă mărcile Louis Vuitton şi Tommy Hilfiger pentru ca acestea să fie distruse, la care pârâtul a transmis un acord semnat de acesta, prin care recunoaşte drepturile companiilor reclamante asupra mărcilor sale.

În acordul respectiv, la iniţiativa unilaterală a pârâtului, au fost eliminate mai multe prevederi incluse iniţial de către reclamanţi, printre care unele foarte importante, cum ar fi: obligaţia de a preda marfa cu mărcile companiilor reclamante ce se află în stoc, precum şi informaţia cu privire la originea produselor cu mărcile companiilor reclamante, modificări unilaterale ce nu a fost agreate de acestea din urmă.  În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor, precum şi reieşind din prevederile art.72 al Legii privind protecţia mărcilor, reclamanţii consideră că trebuie de luat în calcul volumul total al vânzărilor pârâtului în toată perioada de comercializare până la data formulării cererii.

Reclamanţii au solicitat de la Biroul Naţional Statistică bilanţul contabil al pârâtului, din care reiese că unicul domeniu de activitate al acestuia este comercializarea mărfurilor de vestimentaţie şi, astfel, în coroborare cu art. 72 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcii, reclamanţii solicită acoperirea pagubelor în valoarea unei despăgubiri reprezentând echivalentul unei valori modice, sub noţiunea de valoare minimă a royalty sau încasări datorate dacă ar fi o licenţă eliberată de titulari, ceea ce constituie procentul simbolic de 1% din încasările companiei pârâte obţinute anual, pentru perioada în care pârâtul a desfăşurat actele de contrafacere. 

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acțiunea a fost admisă parţial. S-a interzis pârâtului folosirea neautorizată, prin acte de comerţ, import, export, distribuţie şi orice alt act comercial a mărfurilor cu mărcile companiilor internaționale. S-a încasat parțial din contul SC ”EV-KON” SRL cheltuielile de judecată, formate din onorariul avocatului, în mărime de 2.500 lei. În rest cerinţele au fost respinse ca neîntemeiate. 

Avocatul reclamantelor a depis apel și a solicitat emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie admisă integral. În motivarea apelului s-a invocat, că însăşi instanţa de judecată constată faptul comercializării a unor produse contrafăcute, pentru care urmează să survină şi sancţiunea prevăzută de Legea privind protecţia mărcii (art. 72), instanţa de judecată respinge integral recuperarea prejudiciilor materiale şi morale. În astfel de circumstanţe consideră că instanţa de judecată a încălcat grav prevederile art. 386 alin. (1) lit. c) din Codul de Procedură Civilă. 

Curtea de Apel a constatat că prima instanţa a determinat corect raportul juridic dedus judecății, circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii au fost stabilite şi elucidate pe deplin, probelor prezentate a dat apreciere completă, obiectivă şi sub toate aspectele, iar hotărârea este legală şi întemeiată, adoptată cu respectarea drepturilor şi intereselor legale a participanţilor la proces. La fel, magistrații au precizat că se consideră prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat). Dacă cel care a lezat o persoană într-un drept al ei obţine ca urmare venituri, persoana lezată este în drept să ceară, pe lângă reparaţia prejudiciilor, partea din venit rămasă după reparaţie. 

Prin urmare, Curtea de Apel a decis respingerea apelului și menținerea deciziei instanței de fond. Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.