Mandatarul autorizat nu poate accepta un angajament atunci când, din cauza altor obligații, se află în imposibilitate de a-l realiza cu promptitudine sau să consulte corect clientul. Obligația este prevăzută în proiectul Codulului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, care ar putea să fie aprobat de Guvern la următoarea ședință. Documentul reglementează principiile fundamentale şi regulile de conduită profesională obligatorii pentru mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală atât în relaţiile cu clienţii, cu autorităţile naţionale şi internaţionale, cu organizaţiile nonguvernamentale, cât şi în relaţiile cu alţi mandatari autorizaţi. Astfel, mandatarul autorizat nu este în drept să participe la un anumit angajament dacă a consiliat sau a reprezentat deja o altă parte în aceeași cauză cu interese conflictuale sau dacă a fost implicat din punct de vedere profesional sau sub altă formă în această cauză, motiv pentru care ar putea prejudicia interesul clientului. În acest caz, mandatarul autorizat este obligat să anunțe clientul imediat ce-i devine cunoscută împrejurarea. Mandatarul autorizat poate să-şi desfăşoare activitatea profesională ca întreprinzător individual, fără a se constitui ca persoană juridică sau constituindu-se ca persoană juridică pentru prestarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi în calitate de salariat al unei instituţii, organizaţii sau întreprinderi cu orice formă de organizare juridică. Proiectul mai prevede că mandatarul autorizat și clientul au libertate deplină la stabilirea onorariilor care vor fi plătite. Pentru fiecare angajament încredințat, mandatarul autorizat trebuie să păstreze un dosar care să ofere o imagine clară a activității pe care a efectuat-o. Conform proiectului Codului, mandatarul autorizat nu poate renunța la un dosar în mod nejustificat înainte de termen, dacă nu există motive întemeiate pentru a face acest lucru. Totuși, mandatarul autorizat este în drept să renunțe la angajamentul său în orice moment numai și doar cu condiția respectării unui termen rezonabil de preaviz, în așa fel încât clientul să se poată preocupa de sine stătător de cauza sa sau să poată angaja un alt mandatar autorizat. Mandatarul autorizat este persoana fizică, atestată de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi înregistrată în Registrul Naţional al Mandatarilor Autorizaţi în proprietatea intelectuală. Acesta reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice şi le acordă asistenţa necesară în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.