Membrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Alexandru Gheorghieș a solicitat menținerea, în perioada 16 martie – 26 noiembrie 2018, a condițiilor de salarizare în calitate de președinte al Curții de Apel Bălți, funcție din care a fost detașat la CSM. Conform informațiilor prezentate, Alexandru Gheorghieș, în calitate de președinte al Curții de Apel Bălți avea o leafă de 28.172,70 lei lunar, iar salariul de funcție în calitate de membru al CSM este de 27.346 lei. Astfel, magistratul a invocat prevederile articolului 72 aliniatul (2) din Codul muncii, care stipulează că dacă la noul loc de muncă condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă de cele de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detaşarea, salariatului i se vor aplica condiţiile mai favorabile. Plenul CSM a decis să admită cererea lui Alexandru Gheorghieș și a dispus efectuarea calculelor necesare pentru a fi menținut salariul primit în calitate de președinte al instanței de apel, în perioda 16 martie – 26 noiembrie 2018. În hotărârea publicată, recent, pe pagina web oficială, Plenul CSM reține că, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea privire la Consiliul Superior al Magistraturii, membrii Consiliului detaşaţi din rândul judecătorilor sunt salarizaţi la nivelul salariului de funcţie al judecătorului Curţii Supreme de Justiţie stabilit la articolul 4 aliniatul (4) litera a) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor. Totodată, conform prevederilor art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor, judecătorul detaşat în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, beneficiază, pe perioada detaşării, de toate drepturile salariale prevăzute de lege pentru funcţia în care este detaşat. În cazul în care salariul prevăzut pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este mai mic, judecătorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat.