Agenția Proprietății Publice a cumpărat pachetul de acțiuni a BC Moldova Agroindbank SA, expus prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei. Tranzacția s-a realizat în baza Hotărârii de Guvern cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică BC Moldova Agroindbank SA, aprobată în data de 20 iunie. Tranzacția a fost anunțată de către Bursa de Valori a Moldovei. Screen Shot 2018-07-18 at 5.45.36 PM După aceasta, Agenția Proprietății Publice va expune pachetul de acțiuni spre vânzare, pe piața reglementată, din numele Guvernului. Acțiunile vor fi expuse ca pachet unic, la prețul inițial de vânzare format din prețul de cumpărare a acțiunilor nou emise de bancă, plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni. Atât potențialii investitori cu care Agenția a semnat antecontractul, cât și alți potențiali achizitori calificați vor participa la licitație în condiții egale. Prin Hotărârea de Guvern, aprobată în data de 20 iunie, s-a decis cumpărarea de către Agenția Proprietății Publice, în numele Guvernului, a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică BC Moldova Agroindbank SA în număr de 426.365, la valoarea de 450.032.221,7 lei, care corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată (în perioada 13 februarie–30 aprilie 2018), pentru a fi expuse spre vânzare pe piața reglementată. Atunci Guvernul a decis că Ministerul Finanțelor va aloca Agenției Proprietății Publice suma de 450.032.221,7 lei pentru cumpărarea acțiunilor nou-emise. Tot atunci a fost aprobat și proiectul Antecontractului, care a fost semnat ulterior, și anexele la acesta cu potențialul achizitor care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nou-emise.  Hotărârea mai prevede că Agenția Proprietății Publice va expune la vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare, ca pachet unic, acțiunile deținute în banca de importanță sistemică BC Moldova Agroindbank SA, la prețul inițial de vânzare, plus costurile suportate la cumpărarea - vânzarea acestor acțiuni.  Între timp, Ministerul Justiției va emite o opinie legală asupra Antecontractului și a Contractului de vânzare - cumpărare a acțiunilor deținute de Agenția Proprietății Publice în numele Guvernului la BC Moldova Agroindbank SA cu achizitorul desemnat câștigător al licitației. BC Moldova Agroindbank SA va furniza, până la 1 septembrie 2018, la solicitarea Agenției Proprietății Publice,  o opinie de confirmare a valorii juste asupra prețului de cumpărare al acțiunilor nou-emise, care corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată la data de 30 aprilie 2018. Opinia trebuie să fie emisă de o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public, ce nu este în conflict de interese cu BC Moldova Agroindbank SA, care poate fi o bancă, o societate de audit sau o companie de evaluare.