Planul procedurii de restructurare a debitorului va putea fi propus timp de 60 de zile de la emiterea hotărârii instanței de judecată privind confirmarea deciziei creditorilor de raportare. Totodată, instanța de insolvabilitate va putea prelungi acest termen o singură dată, pentru încă cel mult 60 de zile. În prezent, norma legală spune că termenul stabilit pentru prezentarea planului este de 30 de zile. Modificările la Legea insolvabilității se regăsesc într-un proiect publicat pentru consultări de către autorități. O altă modificare vizează organizarea licitațiilor de vânzare a bunurilor debitorului. Astfel, autoritățile vor să includă prevederea precum că la licitație nu vor putea participa rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale lichidatorului sau organizatorului licitaţiei și ale judecătorii instanţei de insolvabilitat, dar nici soții acestor rude și afinii. Totodată, se propune excluderea din Lege a prevederii că, dacă la licitaţia cu reducere s-a înscris un participant sau nici unul, sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, lichidatorul vinde bunurile prin negocieri directe la orice preţ negociat şi confirmat de instanţa de judecată, care examinează procesul de insolvabilitate. În același timp, conform proiectului, în cadrul licitației cu reducere, reducerea prețului va putea continua până se ajunge la un preț egal cu 50% din valoarea estimativă stabilită în raportul de evaluare. În prezent, legea stabilește că lotul va fi scos de la licitație după ce prețul acestuia va ajunge la zero. Bunurile nevândute vor fi reevaluate și expuse ulterior pentru vânzare.