Cerințele pentru exercitarea activității de expert judiciar vor fi simplificate. În ședința plenară de astăzi, cu votul a 60 de deputați, Parlamentul a aprobat un proiect de modificare a Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar. Potrivit modificărilor, vor fi abrogate cerințele suplimentare pentru exercitarea activităţii de expert judiciar. Astfel, va fi anulată obligativitatea de deţinere a calității de expert tehnic în construcţii, precum și a certificatului de inginer cadastral și de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile. De asemenea, urmează a fi abrogate și prevederile care stipulează că sunt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin un titlu ştiinţific de doctor, doctor habilitat sau de academician în specialitatea respectivă. Conform modificărilor aprobate, expertul judiciar îşi va confirma identitatea prin legitimația eliberată de instituţia publică de expertiză judiciară, iar în cazul experților judiciari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară – prin legitimaţia eliberată de Ministerul Justiţiei. Expertiza judiciară este definită de legislația în vigoare ca activitate de cercetare ştiinţifico-practică, efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contravenţional  în scopul aflării adevărului prin efectuarea unor cercetări metodice cu aplicarea de cunoştinţe speciale şi procedee tehnico-ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, fenomene şi procese, corpul şi psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar.