După ce a dat în judecată un avocat, un bărbat s-a adresat în instanță și împotriva Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților din Moldova. Acesta a solicitat să-i fie eliberate anumite informații, motivând că pe rolul Judecătoriei Chișinău se află o cererea de chemare în judecată împotriva avocatului prin care cere repararea prejudiciului material și moral, și are nevoie de informații de la Comisia de Etică și Disciplină. Reclamantul a indicat că a solicitat informațiile, însă Comisia de Etică și Disciplină nu i le-a oferit. Astfel, acesta susține că neeliberarea informației solicitate duce la tergiversarea examinării cauzelor civile. La fel, acesta a invocat că prin acțiunile pârâților i-a fost cauzat un prejudiciul material, ce constă din diverse cheltuieli de judecată. Acesta a solicitat obligarea Comisiei de Etică şi Disciplină a de a elibera informația solicitată și încasarea prejudiciului material, care constă din cheltuielile de judecată, dar şi a prejudiciului moral în sumă de 50.000 de lei. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău acțiunea a fost respinsă ca fiind nefondată. La fel, s-a respins și apelul depus de bărbat. Acesta a depus recurs, în care a motivat că instanțele de judecată la adoptarea hotărârilor contestate, au aplicat şi interpretat eronat normele dreptului material aplicabile raportului juridic litigios. Totuși, Curtea Supremă de Justiție a ajuns la concluzia că recursul este inadmisibil.