Debitorul aflat în dificultate financiară va fi în drept să depună în instanța de insolvabilitate o notificare privind intenția de a negocia cu creditorii un plan de restructurare extrajudiciar. La notificare se vor anexa actele care confirmă că debitorul este în dificultate financiară și că neluarea unor măsuri de salvgardare ar duce în mod iremediabil la insolvabilitatea debitorului. Prevederile se regăsesc într-un proiect publicat de către autorități. De asemenea, notificarea depusă va avea drept efect suspendarea executării silite de către creditori a obligațiilor debitorului, pentru o periodă de două luni. În acest timp, debitorul va continua să-și gestioneze afacerea, îndreptându-și eforturile spre negocierea și aprobarea unui plan de restructurare cu creditorii. În cazul depunerii notificării, debitorul va fi eliberat de obligația de a depune cerere introductivă potrivit articolul 14 din Legea insolvabilității. Totodată, cererile introductive de intentare a procesului de insolvabilitate formulate de creditori împotriva aceluiaşi debitor, depuse după intentarea procedurii accelerate de restructurare, se vor restitui fără a fi examinate. Prin notificare, debitorul va putea solicita instanței de judecată să desemneze un administrator provizoriu, care să-l asiste în negocierile cu creditorii. Instanța de judecată va desemna administratorul provizoriu în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de șapte zile de la data depunerii notificării. Dacă negocierile cu creditorii vor eșua și nu se va aproba un plan de restructurare, debitorul va fi obligat să depună cerere introductivă. Potrivit proiectului, nu va putea formula notificare de restructurare debitorul care, în ultimii cinci ani de până la hotărîrea de deschidere a procedurii, a fost supus unei astfel de proceduri sau care, la data depunerii cererii introductive, se află în proces de insolvabilitate.