Compania aeriană ”Fly One” a fost obligată de instanța de judecată să achite despăgubiri pentru două persoane, după ce un zbor a avut întârziere de trei ore. Mai exact, reclamanții au depus cerere de chemare în judecată solicitând încasarea compensaţiei pentru întârziere zborului preconizat în sumă de 800 de euro, încasarea penalităţii în sumă de 7.200 de euro și încasarea prejudiciului moral de 40.000 de lei pentru ambii reclamanți. În motivarea acţiunii, aceștia au indicat că au procurat prin intermediul site-ului www.zbor.md un bilet electronic tur retur Chișinău - Paris - Chișinău. Atât zborul tur cât şi zborul retur au întârziat cu mai mult de trei ore, fapt confirmat prin tichetele de îmbarcare. Reclamanții au mai indicat că în acest caz urmează să fie achitată și o penalitate pentru 180 de zile. Astfel, penalitatea de 5% din valoarea compensaţiei în mărime totală de 800 de euro, constituie 40 de euro pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru 180 zile valoare totală a penalităţii ce urmează a fi încasată de la compania pârâtă, constituie suma de 7.200 de euro. Pentru respectarea procedurii prealabile, în adresa pârâtei a fost înaintată o somaţie cu solicitarea de a repara benevol în termen de 14 zile calendaristice prejudiciile cauzate reclamanţilor, care a rămas fără soluționare și, prin urmare, reclamanții s-au adresat în instanță. În ședința de judecată, s-a constata că, deşi compania pârâtă şi-a executat obligaţia de transportare a reclamanților, aceasta a fost efectuată cu o întârziere mai mare de trei ore, fapt confirmat prin tichetul de îmbarcare. La fel, instanța a precizat că la materialele cauzei nu au fost prezentate, de către reprezentantul pârâtei, înscrisuri care să confirme că persoanele au beneficiat de asistenţă. În final, Judecătoria Chișinău a admis parţial cererea de chemare în judecată și s-a încasat din contul Fly One compensația în mărime de 800 de euro. Tot din contul companiei aeriene s-a încasat taxa de stat în mărime de 509 de lei. În rest, cerere de chemare în judecată depusă privind încasarea penalităţilor, prejudiciului moral şi cheltuielilor de judecată, a fost respinsă ca neîntemeiată. Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău.