Cabinetul de miniștri a decis să aloce Ministerului Justiției, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 121.713 de dolari. Jumătate din sumă, adică 65.000 de dolari este destinată pentru plata onorariilor companiei de avocatură DLA Piper France LLP (Paris, Franța) și BAA ”ACI Parteners” (Republica Moldova) pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curții de Apel din Paris la reexaminarea cauzei OOO ”Koмстрой” (succesoarea în drepturi a OOO ”Энергоальянс”, Ucraina), împotriva Republicii Moldova. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, 50.000 de dolari se alocă pentru plata onorariilor companiilor de avocatură pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curții de Casație din Paris la examinarea unui eventual recurs în cauza OOO ”Koмстрой” împotriva Republicii Moldova. În același timp, suma de 6.713 de dolari reprezintă plata pentru serviciile prestate de către compania de avocatură pe parcursul anului 2017 și care nu au fost achitate de autorități. Decizia Guvernului mai prevede că Ministerul Finanţelor va finanţa aceste cheltuieli la prezentarea documentelor de plată. Amintim că, pe rolul Curții de Apel din Paris se află spre reexaminare cauza OOO ”Koмстрой” împotriva Republicii Moldova privind încasarea sumei de 195.547.212 de lei, care reprezintă datoria propriu-zisă, precum și dobânzi de întârziere și cheltuieli de judecată pentru datoria acumulată la achiziționarea energiei electrice în sumă de 397.333.183 de lei și 540.000 de dolari. La sfârșitul lunii martie a acestui an Curtea de Casație din Paris, urmare a recursului declarat de OOO ”Koмстрой” împotriva deciziei Curții de Apel din Paris din aprilie 2016, a constat că arbitrajul comercial ad-hoc nu era în drept să medieze disputa. Astfel, decizia a fost casată, cu remiterea cauzei spre rejudecare în alt complet de judecată.