Prețurile plafon la carburanți vor fi stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) o dată la trei luni și nu la două săptămâni. Modificările efectuate de către Parlament la Legea cu privire la piața produselor petroliere va fi publicată în Monitorul Oficial. Completările au fost făcute la art. 4 alin. (4) al Legii, prin care s-a extins perioada pentru stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon, de la două săptămâni la un trimestru. La fel, ANRE va avea dreptul de a ajusta prețurile plafon pe parcursul trimestrului doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts raportate la cursul mediu valutar al Băncii Naționale a Moldovei. În urma acestor modificări,  art. 4 alin. (4) va fi în felul următor: ”La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotațiile medii Platts se va ţine cont de categoria şi calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuţi în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. Trimestrial, în funcţie de cotaţiile Platts din perioada precedentă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică stabileşte preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi le publică pe pagina sa web. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ajustează prețul plafon pe parcursul trimestrului în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la diminuarea prețurilor plafon, iar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la majorarea prețurilor plafon, Agenția este în drept să ajusteze prețurile plafon la solicitarea agenților economici. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”. Autorii modificărilor au precizat că necesitatea acestor completări derivă din impactul social sporit negativ ce a fost determinat de ultimele acte administrative ale ANRE de plafonare a prețurilor pentru comercializarea produselor petroliere principale. Aceste acte de plafonare au fost contestate în interesele consumatorilor în instanțele de judecată competente, fiind invocată netransparență în procesul de formare și plafonare a prețurilor pentru produsele petroliere.