Trei candidați la funcția de procuror au depus astăzi jurământul în fața Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Printre aceștia se regăsește și Ștefan Șaptefraț, fiul procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chişinău, Ștefan Șaptefraț. Acesta a absolvit Institutul Național al Justiției și a fost numit recent în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Ialoveni. Tot în cadrul aceleiași ceremonii au mai depus jurământul Roman Chihai și Inna Cotorobai care vor activa la Procuratura raionului Hîncești și, respectiv, Procuratura raionului Anenii Noi. Conform Legii cu privire la Procuratură, după numirea sa în funcție, procurorul, depune următorul jurământ: ”Jur să respect cu stricteţe Constituţia, legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile omului și să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin”. Refuzul de a depune jurământul atrage de drept nulitatea numirii în funcție. Procurorul General depune jurământul la data numirii sale în funcție, în fața Președintelui Republicii și a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Ceilalți procurori depun jurământul în fața Procurorului General și a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Depunerea jurământului de către procuror se consemnează într-o declarație care este semnată de persoana care a depus jurământul, Procurorul General și de președintele Consiliului Superior al Procurorilor.