Străinii care vor dobândi cetățenia Republicii Moldova prin investiții nu vor plăti statului mai mult de 155 de mii de euro. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un solicitant unic, ce a împlinit vârsta de 18 ani, constituie echivalentul a 100 mii de euro. În cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie - solicitant principal), va fi achitat echivalentul a 100 mii de euro, pentru solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al solicitantului principal (soț/ soție, copii, părinți). În cazul unei familii compuse din 5 sau mai multe persoane, inclusiv solicitantul principal, va fi achitat doar echivalentul a 155 mii euro pentru întreaga familie. Totodată, valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro. Potrivit proiectului, se consideră persoană eligibilă aflată la întreținere:
  • soțul/ soția solicitantului principal;
  • copilul solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale cu vârsta mai mică de 16 ani;
  • copilul Solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, care este întreținut de solicitantul principal, fapt evaluat conform procedurilor aprobate de Comisie;
  • copilul solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta mai mare de 16 ani, care suferă de dizabilitate psihică sau mentală, și care este întreținut de către solicitantul principal;
  • părinții sau bunicii solicitantului principal și/ sau al soțului/ soției sale, cu vârsta mai mare de 55 ani și întreținuți de către solicitantul principal.