Breasla avocaturii s-a mărit. 18 apărători, care și-au luat licența în perioada iunie-iulie a acestui an, au fost incluși în lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia. Aceasta a fost publicată în ultima ediție a Monitorului Oficial. Este vorba de: 
 1. Eugeniu Bujoreanu; 
 2. Vitalii Cebotari; 
 3. Carolina Chebeș; 
 4. Nicolae Chirjac; 
 5. Ivan Ciolac; 
 6. Nicolai Costin; 
 7. Natalia Dolgu; 
 8. Veaceslav Domenco; 
 9. Nicolae Frumosu;
 10. Daniel Ghidirim;
 11. Eugeniu Morărașu; 
 12. Dumitru Nemerenco; 
 13. Ion Nichita;
 14. Ana Pagoni; 
 15. Eric Puțuntica;
 16. Alexandru Terziman; 
 17. Serghei Voitic; 
 18. Serghei Zubco.
În același timp, doi avocați și-au încetat activitatea în baza ordinului Ministerului Justiției, conform art. 14 alin, (1) lit. b) din Legea cu privire la avocatură. Mai exact, acestor apărători li s-a retras licența. Este vorba de:
 • Ivan Arnaut; 
 • Valeriu Meleca. 
În cazul altor apărători, licența a fost retrasă în temeiul art. 14 alin. (1) lit. c), care spune că aceasta se retrage în caz de deces. Este vorba de: 
 • Vasile Gantea; 
 • Pavel Moraru.
În același timp, patru avocați și-au suspendat licența de activitate la cererea scrisă, în cazul existenţei unor motive întemeiate. Este vorba de: 
 • Viorica Bejan; 
 • Valeria Grițco; 
 • Parascovia Cotelea; 
 • Vladimir Volcov. 
Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept:
 • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;
 • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
 • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
 • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei;
 • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. c).
Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.