Dosarul solicitantului pentru dobândirea cetățeniei prin participare la Program poate fi depus personal sau printr-un agent acreditat. Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție ar putea fi modificat și copletat. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, criteriile de acreditare a unui agent, precum și procesul de depunere a dosarului pentru dobândirea cetățeniei prin participarea la Program, inclusiv aplicarea prin intermediul sistemului informațional, sunt stabilite în procedurile aprobate de Comisie. Doar agenții acreditați vor avea dreptul să consilieze și să asiste solicitanții în vederea depunerii dosarului personal în cadrul Programului. Documentul mai prevede că agentul va încasa 10 mii de euro în cazul în care cererea va fi acceptată de autoritățile moldovenești. În redacția actuală regulamentul prevede că dosarul pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova poate fi depus personal, printr-un reprezentant împuternicit prin procură, în modul stabilit de legislație sau în bază de mandat, de o companie acreditată, prin intermediul sistemului informațional de aplicare în scopul dobândirii cetățeniei Republicii Moldova prin participare la Program sau direct la secretariatul Comisiei, conform Regulamentului aprobat de Comisie. Amintim că, proiectul mai prevede că străinii care vor dobândi cetățenia Republicii Moldova prin investiții nu vor plăti statului mai mult de 155 de mii de euro. Mai exact, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă pentru un solicitant unic, ce a împlinit vârsta de 18 ani, constituie echivalentul a 100 mii de euro. În cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie – solicitant principal), va fi achitat echivalentul a 100 mii de euro, pentru solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al solicitantului principal (soț/ soție, copii, părinți). În cazul unei familii compuse din 5 sau mai multe persoane, inclusiv solicitantul principal, va fi achitat doar echivalentul a 155 mii euro pentru întreaga familie.