Cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanțelor judecătorești și oricare alte cereri sau acte procedurale pot fi depuse în instanța judecătorească prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). În acest caz, dovada semnăturii electronice aplicate va fi verificată de către specialiștii din direcția/ secția/ serviciul evidență și documentare procesuală. Modificările la Instrucţiunile referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel au fost aprobate, recent, de Consiliul Superior al Magistraturii. Totodată, actele primite pe suport de hârtie vor continua să se înregistreaze în PIGD în decurs de 24 de ore din ziua recepționării de către persoana responsabilă de înregistrare. Zilele de odihnă se exclud din termenul de 24 ore. Responsabilitatea pentru înregistrarea dosarelor şi documentelor se pune în sarcina specialiştilor din direcţia/ secţia/ serviciul evidenţă şi documentare procesuală. De asemenea, instrucțiunile au fost completate cu prevederea că, cererile sau alte acte procedurale depuse în instanța judecătorească, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, vor fi comunicate participanților care nu au adresa electronică și/ sau nu sunt înregistrați în Program de către instanța judecătorească prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui. Alte modificări prevăd că, cererile de recuzare/abținere și cererile de accelerare se introduc în PIGD în compartimentul ”Cereri” sau ”Dosare” și se distribuie în mod aleatoriu prin intermediul PIGD. Fișa de repartizare a cererii de abținere se anexează la cererea sau dosarul respectiv. În același timp, la conexarea cauzelor aflate pe rolul aceleiași instanțe, cauzele sunt transmise spre conexare către cauza acceptată  mai devreme. La conexarea cauzelor aflate pe rolul mai multor instanțe, conexarea și strămutarea pretențiilor va avea loc la instanța sesizată mai întâi.