Folosirea unei poze de pe un alt site web, fără consimţământul autorului acelei poze, pe propriul site web, încalcă drepturile de autor ale fotografului. Mai exact, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a reţinut, într-o decizie recentă, că, dacă autorul a acceptat să-i fie folosită poza de un site web, alt deţinător de site web nu poate să o folosească pe site-ul său, fără un nou consimţământ în acest sens, scrie avocatnet.ro. La baza acestei hotărâri a fost o întrebare preliminară trimisă de o instanţă germană: ce înseamnă sintagma ”comunicare către public”, în contextul dreptului autorului de a interzice o astfel de comunicare a unei opere proprii (din cadrul Directivei 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională). Practic, instanţa germană a cerut CJUE să decidă dacă autorul unei imagini autorizate să apară pe un site după poate să se opună cu privire la reproducerea imaginii pe un alt site cu privire la care autorul nu şi-a dat consimţământul. Cu privire la această situaţie, CJUE a răspuns la întrebarea pusă, astfel: ”noțiunea ”comunicare publică” (...) trebuie interpretată în sensul că include publicarea pe un site internet a unei fotografii publicate în prealabil, fără vreo măsură de restricționare care să împiedice descărcarea sa și cu autorizația titularului dreptului de autor, pe un alt site internet”. Mai exact, dreptul autorului operei îi permite acestuia să se opună unei noi reproduceri pe un site faţă de care nu şi-a dat acordul în privinţa reproducerii fotografiei. Curtea a scos în evidenţă, în acest context, că publicul vizat de al doilea site este diferit de publicul vizat de primul site. Astfel, chiar dacă autorul şi-a dat permisiunea ca opera să fie accesibilă publicului de pe primul site, nu şi-a dat acordul şi cu privire la publicul vizat de al doilea site Mai mult, CJUE a menţionat că nu contează dacă deţinătorul dreptului de autor restrânge modalităţile prin care o fotografie poate fi folosită, de către utilizatori. În acest context, se poate imagina o restrângere în sensul imposibilităţii descărcării fotografiei. Important! În acelaşi caz, CJUE a menţionat că trebuie făcută o diferenţă între afişarea pe un site, fără autorizare, a unei imagini protejate de drept de autor, pe de o parte, şi accesarea pozei iniţiale (de pe un site autorizat să afişeze fotografia) prin intermediul hyperlink-urilor, de pe un alt site. În concret, prin hyperlink, un utilizator al unui site este trimis către un conţinut afişat pe alt site; totuşi, conţinutul rămâne stocat doar pe cel din urmă site, accesarea făcându-se direct pe acesta. Astfel, folosirea hyperlink-urilor pentru a îndrepta utilizatorul către conţinut de pe alt site nu este contrară drepturilor de autor. Deciziile CJUE au caracter obligatoriu pentru instanţele statelor-membre ale Uniunii Europene, când se confruntă cu probleme asemănătoare şi trebuie să aplice dreptul Uniunii Europene. Altcumva, directivele sunt acte normative europene care trebuie transpuse în dreptul intern.