Curtea Consituțională a fost sesizată să verifice constituționalitatea unei prevederi din Legea insolvabilității. Și anume, sesizarea vizează art. 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității care stipulează că dreptul la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobânzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat se aplică și pentru creanţele persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcţia de locuinţe. Autorul sesizării spune că această normă contravine prevederilor articolelor 4, 7, 16, 54 și 55 din Constituția Republicii Moldova. Și anume, faptul că acest articol nu reglementează distinct atribuirea, în procesul de insolvabilitate, a creanțelor persoanelor juridice născute din contractele de investire în construcția de locuințe la categoria creditorilor garanți. Sesizarea a fost depusă după ce firma comercială de producție ”Soldi” SRL a înregistrat la Curtea de Apel Chișinău o cerere de validare a creanței în sumă de peste 652 de mii de lei, cu rangul pretins de creanță garantată, deținută în masa debitorului insolvabil ”Amtarex&CO” SRL. Banii au fost investiți pentru construcția unui apartament cu trei camere în municipiul Chișinău. Administratorul de insolvabilitate a acceptat creanța integral spre validare, totuși a calificat-o drept creanță chirografară de rangul V, adică care nu este asigurată prin garanții reale. Reprentantul ”Soldi” SRL nu a fost de acord cu decizia luată și s-a adresat în instanța de judecată. Norma legală stipulează expres că, creanțele persoanelor fizice, născute din contractele de investiții sunt atribuite la rangul creditorilor garantați. Norma nu spune nimic, însă, despre creanțele persoanelor juridice născute în aceleași condiții. Prin urmare, acestea sunt atribuite la alt rang. Prin urmare, autorul sesizării spune că situația crează o incertitudine în jurisdicția națională în materie de insolvență și afectează grav principiul constituțional privind egalitatea în fața legii și a autorităților, prevăzut de Legea supremă. În dosarul examinat, contractul de investiție încheiat cu persoana juridică este identic cu cel semnat cu persoanele fizice, iar banii alocați au aceiași destinație, și anume investirea în construcția de locuințe. Prin urmare, atribuirea diferențiată a categoriilor de creanțe poartă un caracter disporporțional și discriminatoriu. Astfel, Curții Constituționale i se solicită să examineze controlul constituționalității articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității prin prisma articolelor 4, 7, 15, 16, 20 și 54 din Constituție.