Dosarul solicitantului pentru dobândirea cetățeniei prin participare la Programul de dobândire a cetățeniei prin investiție pentru Guvernul Republicii Moldova poate fi depus personal sau printr-un agent acreditat către secretariatului Comisiei. Potrivit unui proiect care prevede modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, dosarul solicitantului va fi acceptat spre examinare de către secretariatul Comisiei doar cu condiția că acesta este complet. Proiectul prevede că se consideră că dosarul solicitantului este complet, cu excepția cazului în care secretariatul Comisiei decide contrariul, dacă acesta include următoarele documente, după situație:
 • fotografii;
 • formularul de cerere;
 • formularul cu privire la informațiile personale;
 • formularul cu privire la informațiile financiare;
 • formularul cu privire la informațiile medicale;
 • formularul cu privire la preluarea amprentelor;
 • dovada cu privire la sursa fondurilor;
 • cazierul judiciar;
 • copia legalizată a certificatului de naștere;
 • copia legalizată a pașaportului (toate paginile);
 • copiile legalizate a cărților de identitate naționale;
 • copia legalizată a înregistrărilor privind adopția;
 • copia legalizată cu privire la schimbarea numelui;
 • copiile legalizate a certificatelor de căsătorie;
 • copiile legalizate a certificatelor de divorț;
 • documentele de evidență militară;
 • dovada adresei de reședință;
 • declarația privind aflarea la întreținere a părinților și copiilor;
 • declarația de consimțămînt al soțului/soției care nu este Solicitant privind minorii aflați la întreținere;
 • certificatul medical care confirmă dizabilitatea psihică sau mentală a copilului cu vîrsta de cel puțin 18 ani;
 • dovada plății taxelor de procesare și verificare;
Alte documente pe care Comisia le consideră relevante și/sau aplicabile conform procedurilor aprobate. Modelul de formulare, conținutul acestora și numărul de exemplare, forma și alte cerințe privind documentele care trebuie depuse de Solicitant sunt stabilite în procedurile aprobate de Comisie. În privința cazierului judiciar, Secretariatul Comisiei, după caz, poate decide și accepta ca acesta să fie depus la o etapă ulterioară, dar nu mai târziu de momentul în care Secretariatul Comisiei pregătește scrisoarea de recomandare către Comisie. În caz contrar, dosarul Solicitantului va fi considerat incomplet. Formularele urmează a fi prezentate Secretariatului Comisiei vor fi bilingve, în limba engleză și în limba română. Proiectul mai prevede că toate actele care se depun de către solicitant trebuie sa fie legalizate în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie. În cazul în care actele nu sunt în original, acestea vor fi prezentate în copii legalizate notarial și autentificate prin apostilă sau în alt mod, după caz, conform prevederilor legale. Orice acte întocmite în altă limbă decât limba engleză, trebuie să fie însoțite de o traducere oficială în limba engleză. Traducerile trebuie să fie efectuate de un traducător oficial autorizat în țara unde au fost eliberate actele, în conformitate cu procedurile aprobate de Comisie.