După finalizarea completării dosarului solicitantului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, dar și procedurile aprobate de Comisie, secretariatul Comisiei va evalua dacă solicitantul îndeplinește cerințele. La fel, va verifica buna reputație economică și financiară, inclusiv lipsa pericolului sau a riscului pentru ordinea publică și securitatea statului și va pregăti o scrisoare de recomandare adresată Comisiei pentru determinarea privind corespunderea solicitantului. Comisia va analiza recomandarea și va emite o propunere adresată Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei. Secretariatul Comisiei va comunica Solicitantului și/sau agentului, după caz, și va invita solicitantul să execute obligațiile financiare aplicabile în conformitate cu Regulamentul și procedurile aprobate de Comisie. Propunerea privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova, împreună cu alte acte relevante din dosarul solicitantului,vor fi depuse la Aparatul președintelui Republicii Moldova de către Secretariatul Comisiei. În urma emiterii decretului privind acordarea cetățeniei de către Președintele Republicii Moldova, secretariatul Comisiei va informa solicitantul și/sau agentul acreditat, după caz.