Persoanele fizice și juridice au adresat Parlamentului Republicii Moldova 1.739 de petiții și solicitări verbale în I semestru al anului 2018. Datele se conțin în raportul statistic al instituției pentru această perioadă. Din numărul total de solicitări, 1.458 au fost petiții scrise și 281 au fost adresări verbale. Petiţiile au fost formulate în scris şi transmise prin poştă, inclusiv în formă electronică, sau expuse direct în cadrul audienţelor. Cetățenii și instituțiile au semnalat, prin intermediul solicitărilor, peste două mii de probleme în diferite domenii. Tematica problemelor abordate se referă, în special, la asigurarea respectării legislației în domeniile juridic, al protecţiei sociale și asistenței medicale. De asemenea, au fost semnalate cazuri de nerespectare a dreptului la proprietatea privată, probleme de dezvoltare a infrastructurii, propuneri de modificare a legislației, dificultăți în domeniul agriculturii, precum și în activitatea administrației publice centrale și locale, chestiuni privind raporturile de muncă. Solicitările privind asigurarea legislației au fost abordate în 959 de adresări. Petiționarii vor să fie operate modificări și completări ale actelor legislative ce țin de protecția socială a populației, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, instruirea şi educaţia copiilor, sistemul financiar etc. Potrivit analizei conform criteriului teritorial, cele mai multe petiții, circa o mie, au adresat locuitorii municipiului Chișinău. Un număr mare de probleme au semnalat și locuitorii din municipiile Bălți, Orhei, Soroca, Cahul, Strășeni, raioanele Rezina, Briceni, Ialoveni și Florești. Din numărul total de petiții, 904 au fost remise organelor de resort, iar 835 au fost examinate de către comisiile parlamentare, reprezentanții fracțiunilor și ai Secretariatului Parlamentului. În primul semestru al anului 2017, persoanele fizice și juridice au adresat Parlamentului 1.904 petiții și adresări verbale.