Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează pe 20 septembrie examenul de atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în domeniul proprietăţii intelectuale. Astfel, persoanele care vor susține examenul vor fi înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală și vor obține certificate. În prezent, în Registru sunt înscriși 137 mandatari autorizați în proprietatea intelectuală. Activitatea profesională a mandatarilor autorizați constă în reprezentarea persoanelor fizice și juridice în condițiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conținut analogic și/sau de procură legală de reprezentare și în acordarea asistenței necesare acestora în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenții, desene și modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicații geografice, specialități tradiționale garantate). Subiectele pentru examenul de atestare pot fi găsite aici.