Doar patru dintre cei şase candidaţi, care au fost admiși la proba de interviu a concursului pentru suplinirea funcţiilor de inspectori de integritate, merg mai departe. Potrivit informațiilor publicate de comisia de conscurs a Autoritățiii Naționale de Integritate, candidaţii au fost evaluaţi după cum urmează:
  • Victor Moloşag – 8,74;
  • Vladislav Gorceac - 8,62;
  • Alexandru Stavinschi – 8,1;
  • Ion Creţu - 7,58.
Conform Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, candidaţii urmează să susţină testarea la detectorul comportamentului simulat în conformitate cu Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Amintim că, Autoritatea Națională de Integritate are deocamdată angajați doar patru inspectori de integritate din 46 câți sunt prevăzuți în organigrama instituției. La concursul de angajare, care este în proces de desfășurare, au aplicat 16 candidați. Comisia de concurs a respins, însă, dosarele a șapte dintre ei. Autoritatea susține că aceștia au fost eliminați din competiție pentru că nu au studii superioare juridice sau economice, experienţă de cel puţin doi ani în domeniul studiilor superioare deţinute în ultimii patru ani de activitate, precum şi în temeiul prevederilor Legii privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice. La proba scrisă au participat opt candidați și doar șase au fost admiși la interviu.