Începând cu 1 ianuarie 2019, contribuabilii care au cinci și mai mulți angajați vor fi obligați să prezinte darea de seamă fiscală utilizând metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. Articolul 187, alineatul (21) din Codul fiscal a fost completat cu litera g), care prevede raportarea electronică. În redacția anterioară, norma prevedea că darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică:
 • începând cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA;
 • începând cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
 • începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
 • începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
 • începând cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
Darea de seamă fiscală, de regulă, trebuie să conţină:
 • denumirea (numele şi prenumele) contribuabilului;
 • codul fiscal al contribuabilului, iar după caz şi codul subdiviziunii acestuia;
 • perioada fiscală pentru care se prezintă;
 • tipul impozitului, al taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, al contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
 • obiectul impozabil (baza impozabilă);
 • cota impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
 • facilităţile fiscale;
 • suma impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
 • alte date şi informaţii;
 • pentru darea de seamă pe suport de hârtie – semnătura persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia);
 • pentru darea de seamă în format electronic – semnătura electronică, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.