Curtea Constituțională a fost sesizată de reprezentantul unei companii pentru a examina constituționalitatea prevederii art. 17 lit.g) din Legea insolvabilității. Conform autorului sesizării, această normă încalcă drepturile fondatorilor și asociațiilor societăților cu răspundere limitată. Și anume, cazul se referă la faptul că administratorul unei companii, asupra căreia a fost instituită perioada de observație, a înaintat cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, fără a anexa la dosar notificarea proprietarului/fondatorul privind această acțiune. Conform prevederilor art. 17 lit. g) din Legea insolvabilității, la cererea introductivă a debitorului se anexează dovada notificării proprietarului, a cărui lipsă nu împedică, însă, admiterea spre examinare a cererii. Prin urmare, lipsa notificării nu împiedică admiterea spre examinare a cererii introductive în procesul de insolvabilitate. Astfel, autorul sesizării solicită Curții Constituționale să examineze constituționalitatea sintagmei ”a cărui lipsă însă nu împedică admiterea spre examinare a cererii introductive”. Fondatorul companiei spune că această normă încalcă dreptul de proprietate ale fondatorului/asociatului societății cu răspundere limitată, prevăzut inclusiv de Constituție, mai exact prin art.1 alin. 3, art. 9, art. 46 alin. 1) și 2), art. 54 alin. 1), art. 55, art. 127. alin. 1) și 2). Totodată, autorul sesizării subliniază că norma este contrară drepturilor acordate fondatorului societății de Legea privind societățile cu răspundere limitată.