Compania Rogob nu va mai putea folosi marca ”Salam Moldovenesc”. Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial a respins solicitarea de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs. Refuzul a fost efectuat în temeiul pct. 10 din Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.  Mai exact, prevederile din Regulament spun că decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, se ia în cazul în care:
  • folosirea acestei denumiri nu va induce în eroare consumatorul în privinţa originii geografice, calităţii ori naturii produsului şi/sau a serviciului;
  • marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi desenul sau modelul industrial în care este folosită denumirea oficială sau istorică a statului nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului.
Totuși, pct. 10, în baza căruia a fost refuzată solicitarea Rogob, spune că nerespectarea condițiilor prezentate mai sus serveşte drept temei pentru refuzul acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial. În același timp, cinci solicitanți au primit acceptul Comisiei de a utiliza denumirea statului în marca de produs. Este vorba de: Screen Shot 2018-08-22 at 2.31.33 PM La fel, permisiune de a utiliza denumirea statului a fost acordată în cazul unei mărci de produs cesionată. Este vorba de marca GRANDS MOLDAVIENS. Cedentul este o persoană fizică, iar cesionarul este întreprinderea cu capital străin, fabrică de vinuri și divunuri Moldavschii Standart. Cum poate fi utilizată denumirea statului într-o marcă, vedeți aici.