Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informațional judiciar (SIJ) a fost publicat în Monitorul Oficial. Conform documentului, SIJ este un sistem informațional automatizat constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune. Acesta este destinat înregistrării, prelucrării, utilizării, păstrării, informațiilor cu privire la cererile de chemare în judecată și dosarele instanțelor de judecată din momentul înregistrării acestora până în momentul arhivării și publicării. Regulamentul este în vigoare de astăzi. Actul normativ publicat stabilește că SIJ are următoarele componente: Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) – aplicație unică de documentare automatizată, evidenţă și control al activității de gestionare electronică a dosarelor și altor materiale procesuale emise de instanțele de judecată. Acesta are următoarele funcții:
 • repartizarea automată și aleatorie a cauzelor conform gradului de complexitate, cu excepţia materialelor care conţin informaţii atribuite la secret de stat, în condiţiile legii;
 • evidenţa electronică a dosarelor;
 • evidenţa electronică a ședințelor de judecată și a participanţilor la proces;
 • crearea sumarului dosarului, care oferă posibilitatea de a vizualiza toate datele despre dosar pe o singură pagină de tip-raport;
 • crearea fișei acțiunilor prin înregistrarea automatizată a tuturor activităţilor efectuate de utilizatorii sistemului;
 • întocmirea citaţiilor în format electronic prin completarea automatizată a anumitor câmpuri predefinite;
 • programarea și coordonarea electronică a şedinţelor de judecată prin intermediul modulului ”calendar”;
 • generarea listei cauzelor fixate pentru judecare în instanţa de judecată;
 • asigurarea unui motor avansat de căutare a dosarelor;
 • crearea unui sistem avansat de înştiinţare a participanților la proces despre mersul examinării cauzei judiciare (amânarea ședințelor, expedierea citațiilor, redactarea actelor judecătorești, respectarea termenelor);
 • evidenţa electronică a dosarelor arhivate;
 • transferul electronic al dosarelor între instanțele de judecată și între instanțele de judecată și procuraturi;
 • evidenţa automatizată și remiterea spre executare a titlurilor executorii;
 • crearea modulului de anonimizare a datelor cu caracter personal;
 • transmiterea spre publicare a actelor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată;
 • generarea rapoartelor statistice electronice;
 • crearea modulului de măsurare și evaluare a performanței instanțelor de judecată și a judecătorilor.
Soluția informatică e-Dosar judiciar (SI e-DJ) – aplicația informatică pentru formarea și administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul participanților. Aceasta presupune automatizarea procesului de depunere a cererii în instanța de judecată în format electronic și distribuirea materialelor din dosar în format electronic. SI e-DJ are următoarele funcții:
 • depunerea cererilor în instanța de judecată, cu anexarea variantei electronice a tuturor materialelor dosarului;
 • achitarea taxei de stat prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice, cu anexarea automată a confirmării de plată la dosar;
 • depunerea probelor la dosar în format electronic și urmărirea în calendarul personal a datei și orei ședințelor de judecată;
 • accesarea tuturor probelor din dosar, cu posibilitatea descărcării lor, în condițiile legii;
 • primirea notificărilor cu privire la evenimentele pe dosar;
 • încărcarea oricăror acte destinate examinării în ședința de judecată;
 • accesarea procesului-verbal al ședinței, a înregistrării audio a ședinței și a altor acte judecătorești, în condițiile legii;
 • alte funcționalități ce țin de examinarea cererilor sau dosarelor în instanțele de judecată.
Portalul Național al Instanțelor de Judecată (PNIJ) - sistem complex, care se caracterizează printr-un punct unic de acces la informaţia despre activitatea tuturor instanţelor de judecată. Informaţia plasată pe PNIJ include lista instanțelor de judecată, care, fiind accesată, prezintă paginile web cu informația privind agenda şedinţelor de judecată, hotărârile instanţei de judecată, citaţiile în instanţă, practica judiciară şi alte informaţii relevante pentru justiţiabili în condițiile legii. Pe portal poate fi accesată informația din dosare, care este publicată în conformitate cu legislația în vigoare. Soluția informatică a ședințelor de judecată (SIaS), care este aplicația destinată desfășurării videoconferințelor, înregistrării audio/video a ședințelor de judecată cu utilizarea echipamentului periferic şi a softului special de înregistrare. Principalul obiectiv al SIaS este îmbunătăţirea din punct de vedere tehnico-informațional a procedurii de desfășurare a ședințelor de judecată, asigurând transparenţa proceselor judiciare şi accesul publicului la justiţie.