Doritorii de a deveni experți judiciari au termen până în data de 24 septembrie, inclusiv, să depună actele de participare la examenul de calificare. Ministerul Justiției a anunțat că testarea va avea loc în data de 28 septembrie. Potrivit Ministerului Justiției, la examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. Totodată, persoanele care intenţionează să activeze în cadrul unui birou de expertiză judiciară vor fi admise la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 din Lege, la Ministerul Justiţiei, şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale. Actele de referință pentru participare la examenul de calificare sau dosarul pentru participare la evaluare cu actele şi sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare) urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, 82, bir. 102, până în data de 24 septembrie inclusiv. Desfășurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 28 septembrie 2018 Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari poate fi consultată aici.