Ministerul Finanțelor a prezentat, pentru consultări publice, proiectul Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Acesta descrie regulile de utilizare al Sistemului MTender pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică și proceselor aferente acestora. La fel, documentul reglementează formarea registrului contractelor și procedurilor de achiziție publică, stabilește cerințele minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, cerințele minime față de echipamentul tehnic și de program față de utilizatorii Sistemului MTender. Proiectul descrie drepturile și obligațiile participanților la Sistemul MTender, interacțiunea cu alte sisteme informaționale de stat, precum: Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, Sistemul informațional trezorerial – pentru schimbul de informație privind disponibilitatea alocațiilor bugetare, informației privind datele contractului de achiziție, datelor privind executarea contractului, plăților  Documentul a fost elaborat pentru implementarea unui sistem electronic de achiziții publice eficient și transparent. În proiect se menționează că tendința actuală la nivel internațional este de a dezvolta platforme electronice pentru a asigura publicitatea oportunităților de achiziții publice, însoțite de documente de licitație, și pentru atribuirea contractelor, dotate cu un mecanism de căutare eficient. Astfel, un sistem electronic de achiziții publice funcțional reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru sporirea transparenței și eficientizarea procedurilor de achiziții publice, iar crearea unui astfel de sistem constituie o componentă esențială a reformei achizițiilor publice.  Achizițiile publice electronice au un șir de beneficii, și anume: 
  • micșorează cheltuielile guvernamentale între 5% și 30%; 
  • sporesc acoperirea oportunităților de achiziții publice, ceea ce duce la creșterea numărului de oferte;
  • economisesc resurse esențiale necesare pentru identificarea oportunităților, plasarea clarificărilor, tipărire, logistica, economiile estimate fiind cuprinse între 150 și 1200 lei per ofertant per procedură de achiziție publice;
  • micșorează durata de realizare a procedurilor de achiziții publice de la 20 până la 40 la sută.