Începând de astăzi și până în data de 7 septembrie pe piața reglementată, prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, se desfășoară licitații ”cu strigare” pentru vânzarea pachetelor de acțiuni ale statului din 21 societăți pe acțiuni, dintre care 16 majoritare. Printre acestea SA ”Barza Albă”, SA ”Tutun-CTC”, precum și 11 pachete de acțiuni din entitățile de întreținere a drumurilor. Potrivit datelor prezentate de Agenția Proprietății Publice (APP), statul deține la SA ”Barza Albă” acțiuni în valoare de 329,39 milioane lei. La sfârșitul anului trecut compania avea datorii de aproape 33 de milioane de lei. În același timp, valoare acțiunilor SA “Tutun-CTC”, pe care încearcă statul să le vândă, este de 235,57 milioane lei. Suma totală a mijloacelor financiare, raportată la preţul iniţial de vânzare, constituie  983,5 milioane lei. Vânzarea de acţiuni la Bursa de Valori se efectuează conform Regulamentului privind vânzarea acţiunilor proprietate publică pe piaţa reglementată. Cumpărătorii acţiunilor proprietate publică participă la licitaţii prin intermediul membrilor acreditaţi ai Bursei, care își desfăşoară activitatea în numele lor şi din contul clienţilor, pe bază de contract. Pentru cumpărarea valorilor mobiliare prin licitaţie cu strigare, pe contul clienţilor, deschis la banca de decontare a Bursei, trebuie să fie asigurată, în momentul desfăşurării licitaţiei, existenţa disponibilului bănesc în suma necesară acoperirii preţului valorilor mobiliare, calculat în corespundere cu preţul iniţial de expunere şi numărul acţiunilor puse în vânzare. Comisionul brokerului-vânzător și al brokerului-cumpărător se achită de cumpărătorul acțiunilor.