Cinci avocați și-au suspendat activitatea. Consiliul Uniunii Avocaților a decis, la ultima ședință, să accepte cererile apărătorilor de a-și suspenda activitatea. Este vorba de Diana Popistaș și Galina Miron - Vladarciuc a căror activitate va fi suspendată din data de 10 august. Din data de 1 august a fost suspendată activitatea avocaților Iurie Mihalachi și Tatiana Cazac. Totodată, din data de 30 iulie a fost suspendată activitatea avocatului Boris Sterpu. Tot la ultima ședință a Consiliului a fost acceptată cererea de încetare a activității de avocat, depusă de apăratoarea cu drept de exercițiu, Vera Sterpu. Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept în următoarele situații:
  • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate; 
  • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
  • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
  • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei;
  • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. c).
Legea mai spune că licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul încetării activității de avocat, acest fapt se produce:
  • prin renunţare în scris la exerciţiul profesiei; 
  • în cazul retragerii licenţei;
  • în caz de deces;
  • în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat.
Avocatul a cărui activitate a încetat este obligat să restituie Consiliului Uniunii Avocaţilor, în termen de 10 zile, licenţa şi legitimaţia de avocat. Și în acest caz, Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data încetării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.