Calitatea de posesor și deținător al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN) o va deține Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost propus, repetat, pentru consultări publice.  Proiectul prevede că Ministerul Finanțelor va deține calitatea de posesor al SEUMSJN și nu Ministerul Economiei și Infrastructurii, așa cum s-a propus inițial. În același timp, calitatea de deținător se atribuie Agenției Servicii Publice. Și asta pentru că potrivit art.5 alin.(2) lit.k) din Legeacu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Agenția administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc. Destinatarii sistemului vor fi prevăzuți în Regulamentul privind ținerea SEUMSJN. Totodată, proiectul prevede că Ministerul Finanțelor și Instituția publică ”Agenția Servicii Publice” vor elabora și prezenta spre aprobare Guvernului proiectul Conceptului tehnic al SEUMSJN și a Regulamentului privind ținerea acestui sistem. Anterior, autoritățile și investitorii din domeniul jocurilor de noroc ca Ministerul Economiei și Infrastructurii să dețină calitatea de posesor al SEUMSJN, deoarece activitatea în domeniul jocurilor de noroc reprezintă activitate de antreprenoriat. În proiectul anterior, calitatea de deținător a fost atributită Agenției Servicii Publice, deoarece potrivit art.5 alin.(2) lit.k) din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Agenția administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.