INVENTO lansează concurs de mini granturi în domeniul justiției. Este încurajată participarea organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din cele mai diverse zone ale țării, inclusiv și a celor din Găgăuzia și Transnistria. Proiectele finanțate de către INVENTO trebuie să demonstreze o logică clară de intervenție, cu o corelare dintre: problema identificată; cum va acționa intervenția; și rezultatele așteptate de la intervenție. Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi - Maratonul Justiției. Suma maximă solicitată poate fi de 2.000 dolari, iar suma minimă nu este prevăzută. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada octombrie 2018 – iulie 2019. Rezultatele concursului de mini granturi vor fi anunțate pe 10 octombrie. Concursul de mini granturi – Maratonul Justiției este deschis organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din toată Republica Moldova. Se vor lua în considerare doar solicitările care îndeplinesc următoarele criteria de eligibilitate:
 • aplicanții trebuie să fie înregistrați/domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova;
 • solicitantul trebuie să fie o organizație non-guvernamentală, non-profit, sau un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării;
 • solicitanții trebuie să aibă o structură oficială de luare a deciziilor (de exemplu, un consiliu/director) care poate să-și asume responsabilitatea legală pentru administrarea și utilizarea fondurilor;
 • nu vor fi acceptate aplicările de la organizațiile care deja primesc finanțări de la Fundația Freedom House din Moldova.
Propunerile de proiect trebuie să vizeze una dintre următoarele domenii de intervenție:
 • sporirea transparenței în domeniul justiției;
 • creșterea nivelului de profesionalism al persoanelor implicate în efectuarea justiției;
 • îmbunătățirea managementului instituțional din justiție;
 • dezvoltarea unei culturi de intoleranță față de fenomenul corupției în domeniul justiției;
 • promovarea unui sistem alternativ de soluționare a litigiilor;
 • asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice;
 • creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social- vulnerabile.
Organizațiile interesate să aplice trebuie să prezinte un dosar de concurs care va conține:
 • formularul de proiect;
 • bugetul detaliat al proiectului;
 • CV-ul organizației (în cazul organizațiilor);
 • CV-ul coordonatorului de proiect;
 • certificatul de înregistrare (în cazul organizațiilor);
 • dovada parteneriatelor:
 • scrisori de intenție din partea terţilor;
 • contracte de sponsorizare;
 • dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 • alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 • alte documente considerate relevante.
Termenul limită de aplicare este 30 septembrie. Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de grant - Maratonul Justiției. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până în data de 10 octombrie. Dosarele de aplicare se vor transmite prin e-mail, la ao.invento@gmail.com cu titlul ”Programul de granturi – Maratonul Justiției”.