Vehiculele introduse după data de 24 aprilie 2018 pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari pot fi înmatriculate la subdiviziunile Agenţiei Servicii Publice, pentru obţinerea plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import, însă cu prezentarea obligatorie a actelor vamale. În ultima ediție a Monitorului Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal care explică procedura de vămuire a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre.  Astfel, potrivit Ordinului, vămuirea mijloacelor de transport clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, motocicletele (inclusiv mopedele) și bicicletele cu motor auxiliar, cu sau fără ataș, clasificate la poziția tarifară 8711 se efectuează cu perfectarea atât pe suport de hârtie, cât și în SI ”Asycuda World”, a formularului tipizat TV-14 cu indicarea facilităților fiscale și a formularului tipizat TV-24. Eliberarea formularelor tipizate TV-24, TV-14 se efectuează pentru mijloace de transport, care au plăci cu număr de înmatriculare eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender (cu excepția localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari) cu prezentarea organului vamal a mijlocului de transport și a următoarelor documente: 
 • buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova sau buletin de identitate pentru apatrizi, sau buletin de identitate pentru refugiați, sau buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, eliberate de autoritățile Republicii Moldova (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari); 
 • document ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport; 
 • declarație pe propria răspundere; 
 • paşaport al cetăţeanului străin valabil, eliberat de autorităţile statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere care s-a născut şi domiciliază permanent în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender (cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari); 
 • originalul cotorului Chestionarului pentru înregistrarea temporară a străinilor sau apatrizilor RT, eliberat de Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, care atestă nașterea și domicilierea permanentă a străinului în localitățile menționate.
În cazul persoanelor juridice, care vor solicita vămuirea, vor trebui prezentate următoarele acte: 
 • documente ce confirmă înregistrarea persoanei juridice până la data de 24 aprilie 2018 la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova; 
 • buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova legal împuternicit să reprezinte persoana juridică nominalizată; 
 • procură eliberată de către biroul notarial al Republicii Moldova, ce atestă dreptul de a fi reprezentant al persoanei juridice nominalizate. 
La fel, persoanele juridice vor trebuie să întrunească următoarele condiții:
 • au sediul în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepţia localităţilor Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari; 
 • desfăşoară activitate comercială externă; 
 • nu prestează servicii de transport rutier de mărfuri şi de persoane. 
Ordinul mai prevede că formularul tipizat TV-24 se eliberează la posturile vamale interne de control (PVIC) și la posturile vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat moldo- ucrainene de pe segmentul transnistrean la care se efectuează controlul comun.