Mașinile reținute de către poliție, la solicitarea executorilor judecătoresti, care nu vor fi preluate în termen de trei zile, vor fi întoarse proprietarilor sau posesorilor legali. Un proiect de modificare a Codului de executare și a Legii cu privire la executorii judecătorești va fi examinat în ședința Guvernului de miercuri. Documentul stabilește acest termenul de trei zile lucrătoare de reţinere a mijloacelor de transport depistate, întrucât în acest termen executorul judecătoresc poate să le ridice şi să le plaseze pentru păstrare la o parcare specializată sau în alt loc, la discreţia sa, pentru perioada necesară executării documentului executoriu. Autorii proiectului susțin că scopul modificărilor este de a disciplina şi responsabiliza executorii judecătoreşti. Conform redacţiei actuale a Codului de executare, executorii judecătoreşti sunt în drept să solicite şi să primească de la autorităţile deţinătoare de registre de stat orice informaţie necesară pentru procedura de executare, indiferent de faptul deţinerii accesului la anumite sisteme informaţionale. Astfel, executorii judecătoreşti nu au nici o motivare, în cazul deţinerii accesului la unele sisteme informaţionale, la expedierea demersurilor prin care solicită informaţii din cadrul acestor sisteme. Totodată, mijloacele de transport reţinute la solicitarea executorilor judecătoreşti staţionează perioade îndelungate, fără a fi întreprinse careva măsuri în privinţa acestora. Pentru perioada respectivă este necesar să fie stabilite locuri pentru staţionare, precum şi asigurată paza şi integritatea mijloacelor de transport, fapt ce impune cheltuieli nejustificate din partea autorităţilor statului. În lipsa unui termen de reţinere, executorii judecătoreşti ignoră solicitările autorităţilor de a ridica cât mai curând mijloacele de transport reţinute, bazându-se pe prevederea legală de a fi reţinute până la predare, care este un termen incert. Astfel, problema unităţilor de transport reţinute fiind pusă în seama autorităţilor care le-au reţinut nu şi a celora care au solicitat acest fapt. O altă condiţie ce a stat la baza elaborării proiectului este că în practică mai sunt întâlnite situaţii când de către structurile afacerilor interne sunt reţinute mijloace de transport în privinţa cărora a fost ridicată măsura de asigurare a executării, fapt despre care executorii nu informează autorităţile corespunzătoare. Autorii precizează că pentru perioada anului 2017, în temeiul încheierilor judecătoreşti, Poliţia de Frontieră a reţinut 1.360 de mijloace de transport, paza şi integritatea cărora a fost asigurată de către personalul acesteia.