Timp de 21 de ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat 381 hotărâri în cauzele ce vizează Republica Moldova, dintre care 27 - în primele opt luni ale anului curent. Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, maltratarea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor, detenţia în condiţii proaste, casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile. Datele au fost publicate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Astfel, din 1997 și până la 31 decembrie 2017, CtEDO a înregistrat peste 13.400 de cereri îndreptate împotriva Moldovei. La sfârșitul anului trecut, 1.348 dintre acestea, adică 10,1 la sută, încă aşteptau să fie examinate. În ceea ce priveşte numărul cererilor pendinte, țara noastră este clasată pe locul 11 din cele 47 de ţări membre la Convenție. În baza hotărârilor şi deciziilor CtEDO pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să achite compensații de peste 16.300.000 de euro. Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului în data de 12 septembrie 1997. Astfel, statul s-a angajat să respecte drepturile garantate de Convenție şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului.