Inspectorii de protecție a datelor ar putea fi o nouă categorie de funcționari în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Potrivit unui proiect de lege, inspectorii de protecție a datelor vor avea statut special și suplimentar la drepturile pe care le au ceilalți angajați ai Centrului, ei vor putea:
  • să aibă acces gratuit la sistemele informaționale de stat și private în care sunt prelucrate și stocate date cu caracter personal;
  • să supravegheze respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și să efectueze activități de prevenire a cazurilor de încălcare a acesteia;
  • să efectueze investigații privind cazurile de încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, cu sau fără ieșirea la fața locului;
  • să audieze/chestioneze subiectul de date cu caracter personal, persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile, persoanele fizice, reprezentanții operatorilor, persoanelor împuternicite de operatori, precum și alte categorii de persoane vizate de investigație, cu sau fără utilizarea mijloacelor de înregistrare video, foto, audio, etc.;
  • să citeze subiectul de date cu caracter personal, persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile, persoanele fizice, reprezentanții operatorilor, persoanele împuternicite de operatori etc.;
  • să elaboreze proiecte de decizii;
  • să beneficieze, în cadrul acțiunilor de investigații, de suportul și concursul organelor de ocrotire a legii;
  • să genereze soluții întru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru care nu poate suporta răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală;
  • să dispună și să utilizeze în cadrul activității de investigații de mijloace, inclusiv tehnice (video, foto, audio etc.), în vederea realizării obiectivelor și constatării eventualelor încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul simulării unor eventuale evenimente care ar putea genera anumite incidente de securitate.
De asemenea, inspectorii de protecție a datelor ar putea avea dreptul să exercite investigații de securitate în cadrul oricăror sisteme de evidență în care se conțin date cu caracter personal, inclusiv cu efectuarea unor măsuri tehnice pentru simularea unui model de accesare a sistemelor de evidenţă a datelor personale, în scopul verificării nivelului de protecţie a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, precum şi în scopul preîntâmpinării unor eventuale cazuri de acces ilicit sau întâmplător asupra acestor sisteme, depistării locurilor slabe în mecanismele de protejare a acestora.