Anunț important de la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ)! În cadrul Congresului al XII, care va avea loc în data de 21 septembrie, vor fi lansate trei lucrări de specialitate, relevante pentru profesioniștii din domeniul dreptului. Potrivit informațiilor oferite de UNEJ, cartea ”Executorul judecătoresc în spațiul basarabean” prezintă traseul parcurs de profesie pe parcursul anilor și cuprinde informații, documente și poze de arhivă. Potrivit autorilor ”lucrarea oferă o viziune istorică asupra profesiei de executor judecătoresc, arătând originile ei, etapele prin care aceasta a trecut, marchează schimbările în statutul și denumirea profesiei și prezintă nume și personalități remarcabile pentru istoria acestei meserii”. Aceștia mai precizează că lucrarea are o arie de extindere semnificativă nu doar istorico-temporară, ci și geografică, ea oferind informații despre reglementarea executării silite în Republica Moldova, Țările Românești și Ucraina, dar și unele repere despre executarea silită în dreptul roman, dreptul francez, cel englez și rusesc. Cartea e prefațată de Mihai Tașcă, dr. în drept, cercetător al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Totodată, în cadrul Congresului urmează să fie lansată și Culegerea de lucrări ale Conferinței internaționale ”Răspunderea penală, materială și disciplinară a executorului judecătoresc”, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova şi UNEJ, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, România. Lucrarea cuprinde comunicări științifice ale  participanților la acest eveniment (printre care profesori universitari, judecători din Republica Moldova, procurori la Parchetul pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, formatori ai  Institutului Național al Magistraturii din România, inspectori judiciari la Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din România, membri ai Colegiilor disciplinare ale executorilor judecătoreşti din Republica Moldova şi Bulgaria). Aceștia tratează aspecte ce țin de încadrarea acțiunilor executorului judecătoresc în baza art. 328 al Codului Penal al Republicii Moldova, temeiurile și limitele răspunderii disciplinare și a celei materiale a executorului judecătoresc, modalități de soluționare a concursului între executarea silită și o măsură asiguratorie aplicată în procesul penal. Cea de a treia carte care urmează să fie prezentată este ”Ghidul  de bune practici și standarde profesionale pentru executorii judecătorești”  - lucrare care a fost elaborată grație suportului acordat de Programul de Vecinătate Estică al Uniunii Europene pentru Republica Moldova ”Sprijin acordat sistemului de executare, probațiune și reabilitare în Moldova”. Lucrarea oferă o analiză amplă a standardelor profesionale internaționale în domeniul executării silite și a legislației naționale, prin prisma practicii CEDO și altor acte normative emise de instituțiile Uniunii Europene. Potrivit autorilor, Ghidul elucidează aspectele legate de standarele internaționale în domeniul executării, organizarea profesiei de executor judecătoresc în Republica Moldova și cerințele impuse față de executorul judecătoresc, admiterea în profesia de executor judecătoresc, serviciile prestate de executorul judecătoresc, sistemul de monitorizare și control a executorului judecătoresc, etica și procedurile disciplinare și pregătirea profesioală a executorilor judecătorești. Un capitol distinct al lucrării vizează executarea transfrontalieră, cuprinzând analiza tratatelor și actelor normative relevante în această materie.monografie (1)culegereghid